Aвтоклиматици

Зареждане с фреон

/
Зареждане с фреон
Зареждане с 
ФРЕОН 
R134A, R1234YF, R404A

Фирмата работи само с висококачествени фреони и масла за автоклиматици.Разполагаме с професионален анализатор за измерване чистотата и качеството на фреона.Автомобилната климатична инсталация се нуждае от периодична профилактика, което гарантира  безпроблемната и работа.Препоръчваме профилактиката да се извършва преди началото на активният сезон на използване на климатика. Препоръчително е първото включване на климатика да се извършва в специализиран сервиз с цел проверка на изправноста на инсталацията след зимният период (проверка на налягания, сработка на датчици за налягане, изправност на вентилатор за охлаждане на кондензера и др.)